Examples of achieved speedup

Generating of Report Files

Report files were originally generated using directly writing to the STL file stream. For speedup of report generating, I have used the boost karma generator framework.

Achieved overall speedup: 205 %

Option Pricing

Oceňování opcí pomocí metody Cox-Ross-Rubinstein je výpočetně velmi náročné. Pokud se oceňuje hodně opcí najednou, lze výpočty navíc dobře paralelizovat. Tuto metodu jsem naprogramoval pro GPU. Měření výkonu probíhalo na NVidia Tesla M2090.

Achieved overall speedup: 8200 %

Pomocná knihovna pro odesílání zpráv

Pomocná knihovna poskytovala snadno použitelné API pro odesílání zpráv. Před předáním zpráv do nižší vrstvy přidávala dodatečné informace do hlaviček zpráv. Jelikož se kód neřídil zásadami pro optimální použití STL a C++, upravil jsem ho podle nich.

Achieved overall speedup: 80 %