Příklady dosažených zrychlení

Generování souborů s reporty

Soubory s reporty byly původně generovány přímo pomocí zápisu do STL file streamu. Pro zrychlení generování souborů jsem použil framework boost karma generator.

Dosažené celkové zrychlení: 205 %

Oceňování opcí

Oceňování opcí pomocí metody Cox-Ross-Rubinstein je výpočetně velmi náročné. Pokud se oceňuje hodně opcí najednou, lze výpočty navíc dobře paralelizovat. Tuto metodu jsem naprogramoval pro GPU. Měření výkonu probíhalo na NVidia Tesla M2090.

Dosažené celkové zrychlení: 8200 %

Pomocná knihovna pro odesílání zpráv

Pomocná knihovna poskytovala snadno použitelné API pro odesílání zpráv. Před předáním zpráv do nižší vrstvy přidávala dodatečné informace do hlaviček zpráv. Jelikož se kód neřídil zásadami pro optimální použití STL a C++, upravil jsem ho podle nich.

Dosažené celkové zrychlení: 80 %